Over Ferm

Afbeelding van Ferm

Beweging en organisatie

Je kan Ferm in gans Vlaanderen vinden:

 • in 1.010 afdelingen
 • met 115.000 leden
 • gedragen door 14.000 bestuursleden
 • ondersteund en geïnspireerd door beroepskrachten

Ferm is een beweging voor vrouwen, met een grote verscheidenheid in:

 • leeftijden
 • beroepen
 • opleidingsniveau en vorming
 • gezinssituatie

Dit maakt van Ferm een unieke beweging waarin vrouwen elkaar kunnen vinden over alle verschillen heen.

De Agravrouwen, actieve boerinnen en tuiniersters nemen een bijzondere plaats in in het geheel.

Dienstverlening

Het succes van Ferm als vrouwenorganisatie wordt in Vlaanderen meestal gekoppeld aan "Ons kookboek". We zijn daar fier op maar er is zoveel meer … Ferm vervult ook een voortrekkersrol op heel wat andere, minder bekende, terreinen. Het uitgangspunt van dit succes is dat Ferm aandacht heeft voor de behoeften van vrouwen, vandaag en morgen. Die aandacht is laagdrempelig en kwaliteitsvol.

Geschiedenis

In februari 1926 is de Bevelse Boerinnengilde ontstaan. Op dat moment woonden er in Bevel zo'n 800 inwoners. Sommigen waren kleine landbouwers, andere knechten en er waren ook enkele dokwerkers die in Antwerpen werkten. Rond de jaren 30 deed de diamant zijn intrede die aan velen werk verschafte.

Omdat Bevel zo'n klein dorp was werd de Boerinnengilde opengesteld voor alle vrouwen van het dorp en niet enkel voor de boerenvrouwen. De Bevelse vrouwen die rechtstreeks waren geabonneerd op het tijdschrift "De Boerin" werden aangesproken om samen te komen en het eerste bestuur te vormen van de nieuwe vereniging.

Het eerste bestuur bestond uit:

 • voorzitster Constance Dens - Van Reusel
 • proost pastoor Van Tendeloo
 • wijkmeesteressen
  • Philomena Peeters - Torfs
  • Ludovica De Winter - Haverals
  • Leontine Stoelen - Vercammen
  • Rosalia Peeters - Goormans.

Op het einde van de jaren '30 en tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 was de werking van de plaatselijke Boerinnenbond erg verzwakt. Wellicht ook omdat er door de Duitse bezetting een verbod was op samenscholing. In de naoorlogse periode werd aan Josephine De Winter, plaatselijke en gewestelijke BJB-leidster, gevraagd om de Boerinnenbond terug opgestart te krijgen. Zij moest proberen nieuwe leden te werven, aan de actieve BJB leden werd gevraagd om hun moeders te overtuigen terug deel te nemen aan de nieuwe werking. Op 30 januari 1952 wordt een eerste vergadering met verzoek tot aanduiding van het nieuwe bestuur belegd. De voorzitster van de aangeduide groep was Helena Verbist - Bats, proost was pastoor Peeters, secretaresse was Maria De Winter - Broes en er waren 6 wijkmeesteressen. Na de herstichting in 1952 en in de loop van de volgende jaren groeide het ledenaantal snel, zodat in juni 1956 het honderdste lid werd aangesloten en gevierd. Aangezien alle vrouwen van het dorp erbij betrokken waren heeft onze vereniging hier ter plaatse onder verschillende benamingen gewerkt:

 • Boerinnengilde
 • Boerinnenbond
 • Mariagilde
 • Vrouwengilde
 • KVLV vrouwen met vaart
 • en nu Ferm

Op het hoogtepunt van onze afdeling midden de jaren '70 werden er meer dan 200 leden geteld. In 2007 telde KVLV Bevel 166 leden, het oudste lid is geboren in 1925 en het jongste lid in 1989. Een heel positieve evolutie is dat er de laatste jaren weer veel jonge vrouwen aansluiten bij de groep. Hun keuze voor KVLV doet deugd, want in tegenstelling tot de beginjaren van de beweging is er momenteel een overaanbod aan allerhande activiteiten. Het is dus niet zo evident meer dat mensen kiezen voor KVLV.

Opmerkelijke gebeurtenissen

50 jaar boerinnenbond

In 1961 werd een stenen O.L.V.-kapel gebouwd als aandenken aan het 50-jarig jubileum van de nationale organisatie (1911-1961). Je kan deze kapel vinden op de hoek van de Kiezelweg en de Kardinaal Cardijnstraat.

Viering 50 jaar KVLV Bevel

Zondag 13 februari 1977 vierde KVLV Bevel haar 50-jarig jubileum met een Eucharistieviering, een receptie en een feestvergadering. Naar aanleiding van deze feestvergadering werd een heus feestlied gemaakt:

't is niet te geloven en toch is het waar
de KVLV die bestaat 50 jaar

holladiyee, holladiyoo
holladihupsasa, holladiyee

Nu moette toch zeggen dat is geen klein bier
en om dat te vieren zijn we hier

Vandaag staat het huishouden op zijne kop
want moeder de vrouw doet vandaag gene klop

Uithuizige moeders dat komt er dan van
we hebben gezegd thuis: zeg trekt uwe plan

we wiegen naar daar en we wiegen naar hier
laat alles maar draaien want we zijn in't plezier

Viering 75 jaar KVLV Bevel

In 2002 bestaat KVLV Bevel 75 jaar. Dit wordt op gepaste wijze gevierd. Op vrijdag 1 maart wordt "Bevel in't Licht" georganiseerd. Duizenden brandende theelichtjes begeleiden de wandelaars 5 km lang door een verduisterd Bevel. Alle bewoners langs de wandelroute hebben hun uiterste best gedaan om hun huizen prachtig te verlichten. Het is een grandioos succes, van heinde en verre komen wandelaars Bevel verkennen. Op zaterdag 2 maart is er een Eucharistieviering gevolgd door een gesmaakte receptie in de Parochiezaal.

Viering 80 jaar KVLV Bevel

Geïnspireerd door het succes van 5 jaar geleden wordt "Bevel in't Licht" ook voor de herdenking van 80 jaar KVLV Bevel ingericht. Op 17 maart 2007 wordt Bevel nogmaals overrompeld door honderden wandelaars. Ook nu hebben de inwoners hun woningen mooi verlicht en zelden was er zoveel volk op de been in het kleine Bevel. Waar er geen huizen staan worden potten met theelichtjes gezet. Het wordt moeilijk om dit succesverhaal te evenaren maar wie weet wat Bevel te wachten staat als KVLV er 100 jaar wordt.

Viering 85 jaar KVLV Bevel 10 maart 2012

Ladies Evening vrijdag 24 januari 2014

Viering 90 jaar KVLV Bevel 8 oktober 2016

Naamsverandering 24 januari 2020: Ferm

De organisaties van Ons, de moederorganisatie van KVLV, krijgen een nieuwe naam. Die naam werd ‘Ferm’, en moet KVLV in een fris, nieuw jasje steken.

Daarom vind je alle info vanaf nu op één overzichtelijk digitaal platform. Eén adres om activiteiten en diensten in je buurt te zoeken, lid te worden, inspiratie op te doen …